Välkommen till SVK Södra!

loading...

Nyheter

Motioner från medlemmar till Fullmäktige 2019 lämnas in till lokalavdelningen/Södra senast 181220 för behandling och ev inlämnande till huvudstyrelsen. Endast Lokalavdelningar kan lämna motioner.  Motioner skcikas till info@svksodra.se

På vorsteh.se finns mera information och tips om att skriva motioner till SVKs Fullmäktige. Tänk på att fullmäktiges uppgift är att ägna sig åt policyfrågor, stadgefrågor, principfrågor och andra framåtsyftande ärenden. Operativa frågor hör inte hemma på fullmäktiges bord.

http://www.vorsteh.se/nyheter.html?news=45368

Personuppgifter, foton och resultatslistor

I SVK/SVK Södra behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/679 GDPR.
Personuppgifter används för klubbens verksamhet och utskick av information. Vill du inte få utskick mm kan du avsäga dig det genom att kontakta SVK/SVK Södra på mail info@svksodra.se

I samband med klubbens aktivteter tas foton som tillsammans med resultatslitor (innehållande förare/ägare, hund och resultat) läggs ut på hemsida och facebooksida efter aktivitetens slut. Önskar du inte vara med på dessa sidor, kontakta ansvarig för respektive aktivitet.

För utförlig information om GDPR se www.vorsteh.se respektive Datainspektionens webbplats.

Jag vill engagera mig eller få kontakt!

Våra sponsorer


 


Svenska Vorstehklubbens huvudsponsorer inom Hundfoder respektive djurförsäkring.


Se fler sponsorer från andra aktiviteter.

14