Senaste nytt från styrelsen

SVK Södras styrelse hade möte 160621, följande togs upp i korthet:

  • Medlen från Frisks´ arv kommer att användas till Frisks´ fältprov den 2/10 samt i år till en föreläsning om jakthundsträning. Föreläsare som kan vara intressant för våra medlemmar vidtalas.
  • Klubben ska ansluta ett Swishkonto som komplement till kontanthantering vid t ex träningsträffar och korvgrillning.
  • Samordnare för viltspår Martin Bruck delegeras rätten att besluta om uppgradering av viltspårdomarelever till viltspårdomaraspiranter.
  • Vid en utbildningsdag i föreningsteknik kommer Cicci att delta till en kostnad för klubben på 400 kr.
  • En förteckning över provledarna och deras tjänstgöring har upprättats på uppdrag av Domarkommittén. Tina ansvar för att uppdatera den tills det förhoppningsvis kan listas i Resultatdatabasen.
  • Ytterligare en BPH-dag ska bokas, denna gång på Agusa, där det från och med juni finns en BPH-bana.
För information från andra styrelsemöten gå till Dokument.

Nyhetsarkiv

Länkar