Senaste nytt  från styrelsen

Styrelsen samträdde den 7 december, där följande gicks igenom och beslutades: 
- Paul Nilsson har tilldelats ett funktionärsstipendium av SKK, vilket ska användas för en studieresa till ett jaktprov i Finland eller Tyskland. 
- Anmälningsförfarandet för prov har återigen förtydligats: För löptikar återbetalas startavgiften. För skadad hund återbetalas startavgiften mot veterinärintyg, inom en vecka.
En bortlottad hund får startavgiften återbetald. Vid överinbetalning återbetalas överskridande belopp. Om en hund avanmäls efter anmälningstidens utgång återbetalas ej startavgiften även om reserv kan sättas in. Vid avanmälan innan anmälningstiden löpt ut återbetalas startavgiften oavsett skäl.
-  Frisks medel 2016 (utöver Frisks prov) kommer att användas till inköp av bronsfasaner från konstnären Lena Cedergren från Ven. 2017 års medel kommer att gå till inköp av Jubileumsboken.
- Markhyran fr o m 2017 för fältprov sätts till 5000 kr per dag och grupp om 12 ekipage.
Startavgiften ändras ej.
- En motion kring provledarutbildningen kommer att lämnas till SVK Fullmäktige 2017.

Nyhetsarkiv

Länkar