Kallelse Årsmöte

Välkomna på Årmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Hurva Gästgivargård.
Kvällen startar med mat kl 18.30.
Anmäl er, inklusive om ni önskar Sillabordet, senast 7 mars.
Ärende till Årsmötet lämnas in senast 22 februari.
Handlingar finns under fliken årsmöte.