Angående reservplatser till Fullbruksprovet

Lottningen är gjord och platserna är tillsatta enligt reglerna. Dock kommer reservplatserna att tillsättas utifrån att lokalavdelningarnas platser ska säkerställas i den mån det är möjligt och utifrån lottade platser. Allt enligt Jubileumskampsreglerna.