Byte av samlingplats vid fältproven 14-15/10

Plats för samling och jaktprovmiddag vid Skåneprov och Frisks prov har ändrats. 

14/10 Skåneprovet; samling i Marieholm, preciseras i PM.
Prisutdelning samt Jaktprovsmiddag äger rum på Hardings i Marieholm. Se mer info i kalendern och i PM. Öppet även för er som inte startar.

15/10 Frisks Prov; samling och prisutdelning i Kävlinge, preciseras i PM.

Alla info kring jaktprov finns nu samlat i Södras Jaktprovspolicy.