Kallelse till Årsmöte 14 mars

I dagarna får du kallelse till Årsmöte i din postlåda eller på mail.

Årsmöte 14 mars kl 19 på Hurva Gästis.
Sillabord serveras från 18 för 50 kr/person. OBS anmälan!

Du hittar alla handlingar unde fliken Aktiviteter/Medlemsmöten/årsmöte 2018.
Vi ser gärna att vi kommunicerar så mycket som möjligt digitalt och ber därför er att uppdatera era mailadresser även till oss om ni byter mail. Ni som får en kallelse på post saknar vi mailadress till.