Senaste nytt från SVK

Nu önskar huvudstyrelsen få in förslag och synpunkter på följande:

- Har du synpunkter på kommande (jaktprovs)regelrevidering?
Förslag lämnas skyndsamt till Södras styrelse. Maila till info@svksodra.se eller hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna. Alla förslag måste gå via lokalavdelningarnas styrelser.

- Har du synpunkter på Vorstehklubbens hemsidas innehåll, dvs vorsteh.se. Under året kommer en ny hemsida att lanseras och nu önskar man få in önskemål och synpunkter. Stort arbete kommer att läggas på ett smidigare anmälningsförfarande och lokalavdelningarnas hemsidor kommer att kopplas till huvudsidan tydligare än idag. Skickas per mail till Gerd Nilsson på barkmyren@telia.com