Har du glömt att komma ihåg?

Vi är nu inne i apil, den fjärde månaden för året och tyvärr ser vi att många missat att betala sin medlemsavgift. Ditt medlemskap är viktigt för klubben!

Du behöver vara medlem för att kunna delta i vår verksamhet så som prov, träningsträffar och göra din röst hörd på de medlemsmöten vi har. Tillika för att kunna ha en förtroendepost, så som provledare, i klubben. Våra medlemmar får också annonsera och finnas med på listan för uppfödare här på hemsidan.

Meddela medlemsregistratorn om din avi förkommit och du vill bli medlem igen.

Vi saknar även mailadress till många av våra medlemmar. Lägg gärna ett mail till info@svksodra.se för att din mail med säkerhet ska finnas hos oss. (När du anmäler dig till prov hamnar det i en helt annan mailbox.)

Har du t ex inte fått ett mail senaste dagarna från oss så saknar vi din adress. Det innehöll inte någon ny info, allt finns här i kalendern.