Personuppgifter inom SVK och SVK Södra

I SVK/SVK Södra behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/679 GDPR som träder i kraft 180525.
För mer utförlig information gällande behandling av personuppgifter, hänvisar vi till www.vorsteh.se. På Datainspektionens webbplats kan du också läsa mer om Dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna kommer att användas för verksamheten inom (SVK/SVK Södra) och utskick av information från desamma. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta (SVK/SVK Södra) på mail info@svksodra.se 

Hemsidan samt alla funktionärer uppdateras nu efterhand och allt kommer att vara klart till 180525.