Checklista - anmäla till prov

En vädjan från våra anmälningsmottagare och redovisare av prov - gör rätt direkt! De lägger ner så många ideella timmar på att rätta till det som är fel i Egenskapblanketterna (EGblanketter). Låt dem slippa det.

1. Spara/döp EGblanketten till hundens REGISTRERADE NAMN. De som jobbar med proven kan då enkelt sortera blanketterna.

2.  Ange hundens REGISTRERADE NAMN, inte tilltalsnamn.

3. Ange EFTERSÖKSRESULTAT (när du anmäler till fältproven). Vid ett normalt fältprov tas ca 60 - 80 anmälningar emot. Det är en omöjlighet leta upp resultat för alla.

4. Skriv HELA REGISTRERINGSNUMRET. Inte bara siffrorna i mitten utan t ex SE12345/2018. Det blir annars en massa merjobb när någon ska försöka lista ut vilken hund det är. Med risk för att det dessutom skulle kunna bli fel.

5. Fyll i föräldradjuren.

6. Fyll i RÄTT  provort eller arrangerande lokalavdelning.

7. Fyll i RÄTT provtyp och/eller klass

8. Fyll i ditt MEDLEMSNUMMER. Kan fås av medlemsregistrator, sekreterare eller ev någon annan i styrelsen.

Tips: gör en ordentligt ifylld blankett, spara ner den på datorn med hundens namn. Sedan är det bara att ändra detaljerna inför varje prov och ev medföljande resultat.

Tack på förhand!