PM eftersöksgrenarna i Sjöarp

Nu har alla startande ekipage fått PM i sin inbox. Det finns även i kalendern så ni som publik vet vara ni ska ta vägen. 
Tänk på värmen och att ta med mycket vatten till er själva och till hundarna. De råder grill- och eldningsförbud i både Skåne och Blekinge därför grillar vi inte som vi brukar. Ta med egen fika. 

Vi önskar er som ska starta - knäck och bräck och ni och alla andra en trevlig dag i Sveriges trädgård!