Motioner till SVK Fullmäktige 2019 

Motioner från medlemmar till Fullmäktige 2019 lämnas in till lokalavdelningen/Södra senast 181220 för behandling och ev inlämnande till huvudstyrelsen. Endast Lokalavdelningar kan lämna motioner.  Motioner skcikas till info@svksodra.se

På vorsteh.se finns mera information och tips om att skriva motioner till SVKs Fullmäktige. Tänk på att fullmäktiges uppgift är att ägna sig åt policyfrågor, stadgefrågor, principfrågor och andra framåtsyftande ärenden. Operativa frågor hör inte hemma på fullmäktiges bord.

http://www.vorsteh.se/nyheter.html?news=45368