Remiss om Jaktprovsregler samt Unghunds- & Avelstest

På vorsteh.se finns alla dokument ni behöver för att läsa igenom och skapa er en uppfattning om kommande regelrevidering samt om det är dags, möjligt och lämpligt att införa Unghundstest respektive avelstest (med de tyska proven som förlaga).

Gå in på: http://www.vorsteh.se/umregelremiss.html

Remissinstanserna är lokalavdelningarna, domarkommittén, avelskommittén och datakommittén. Som medlemmar kan ni skicka in synpunkter till lokalavdelningen/Södra via info@svksodra.se inför styrelsens remissvar allra senast 190208.

Välkomna med era synpunkter!