Så många anmälningar...

... till vårprovens båda dagar är ju fantastiskt roligt och för att så många som möjligt ska kunna starta så kan vi nu meddela att det, tack vare markupplåtare och funktionärer, blir en en grupp till under lördagen!

Så in och anmäl er, sista anmälningsdag inklusive betalning är den 18/3. Ofullständig anmälan räknas, som ni vet, inte.

Anders Braide dömer båda dagarna precis som Anna Berg.

Nyhetsarkiv