Anmälan till prov & utställning

  Reviderad 180101

Klickar du på den gröna texten kommer du vidare till en förklaring. 

1. Läs igenom reglerna för den typen av prov eller utställning du skall anmäla till, respektive Utställnings- och championatregler. Du är själv ansvarig för att hunden anmäls till rätt klass samt att villkor är uppfyllda.  Hunden är anmäld först när både anmälan och betalning är klubben tillhanda. 

En enkel film om hur du anmäler din hund till ett prov, finns här: Youtubefilm om anmälan.
(Filmen är några år gammal, men EGblanketterna har fortfarande samma innehåll. Filmen kommer från Västsvenska lokalavdelningen med från 1.14 in i filmen ser ni anmälan som gäller för alla. 3.15 in i filmen gäller Egblanketten. Vg döp dock Eg-blanketten enligt nedan. 

All information om prov i Södras regi finns samlat i Södras Jaktprovspolicy.

En enkel PDF om prov och vad de innebär finns här. Vi lånar den från Mellansvenska lokalavdelningen.

2. Anmälan görs via vorsteh.se. Observera att det är olika för jaktprov, utställning och viltspår. Det är obligatoriskt att bifoga en elektroniskt ifylld Egenskapsblankett. (Klicka på texen så kommer du dit). Gör så här:
a. Spara egenskapsblanketten på din dator.
b. Öppna den. Du behöver ha Adobe Reader Xl för att hantera anmälningsblanketten. Ladda ner programmet Adobe Reader XI här.
c. Fyll i blanketten fullständigt.
d. Spara blanketten, döp till hundens registrerade namn och t ex ort och datum.
e. Bifoga den enligt instruktioner för resp aktivitet.

Ska du anmäla till en utställning fyller du i dina och hundens uppgifter i anmälan till utställning

Ska du starta på ett ett särskilt prov, se punkt 6. Anmälan sker då inte på vorsteh.se


3. Betala enligt information nedan. Förhinder att delta skall meddelas ansvarig innan provet/utställningen. Om fler hundar anmälts än vad ordinarie prov kan ta emot sker lottning. SVK Södras medlemmar ges förtur. PM skickas ut till den mailadress du angett, ca 1 vecka innan provdagen. (Ev efteranmälan annonseras på hemsidan, då till en kostnad av 100 kr/hund som sista-minuten-avgift.) 

SVK Södras Bankgiro 5144-8835 
Vid betalning från annat land/payments from abroad: 
IBAN: SE55 8000 0831 3907 4120 0083
BIC: SWEDSESS
För utlandsregistrerade hundar ska ägaren skicka en kopia på stamtavla/send a copy of the pedigree, till ansvarig.

4. Angående återbetalning. Om hunden är skadad eller sjuk kan startavgiften återfås mot intyg från veterinär. Intyg skall lämnas senast 1 vecka efter provet. Löpsk tik får inte alltid starta pga provform och omständigheter, i dessa fall återbetalas avgiften. Likaså vid bortlottning eller om anmälan tas tillbaka innan anmälningstidens utgång (det senare gäller endast ordinarie prov).

Övriga återbud återbetalas ej, ej heller om reserver finns. Tänk på att i direkt anslutning till ärendet meddela konto för återbetalning. Kontakta provledning och/eller kassör.

5. Är provet ett särskilt prov ska EG-blankett skickas till provledaren (ej via vorsteh.se). Särskilda prov ordnas av medlemmarna själva (ej av klubben). Domare, provledare, mark och apportvilt ordnas och kostnader därom delas mellan deltagarna.
a. Särskilda prov kan anordnas från 1 januari - 30 april samt 1 juli - 31 december.
b. Ta själv kontakt med kontaktpersonen för provet om det finns platser kvar, eller om du kan stå som reserv.
c. Ifylld EG-blankett  ska vara provledaren tillhanda inför provet. Hör med denne hur du ska lämna den.
d. Sista betalningsdag infaller 3 dagar innan provet. Ange på inbetalningen till vilket prov, datum och för vilken hund. Tag alltid med kvitto på betalning för att kunna visa provledaren att du betalt.

6. Är provet ett rörligt viltspårprov gäller följande:
a. Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.
b. Tag kontakt en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven. En förteckning över Viltspårdomare finns här.
c. Betalning sker på plats
d. Domaren har blankett/protokoll.  Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.

7. Vid ev frågor kring anmälan kontakta provledaren eller anmälningsmottagaren/kassör Agneta Ericsson. Angående Viltspårprov; samordnare Martin Bruck.

SVK Södras Bankgiro 5144-8835 

Startavgifter Ordinarie Prov

600 kr   Fältprov, odelat
500 kr   Fältprov, delat
550 kr   Sena Elit (EKL)
300 kr   Eftersöksgrenar
350 kr   Viltspårprov
1000 kr  Fullbruksprov
300 kr   Frisks minnesprov 
 (red pris för SVK Södras medl)

Startavgifter Särskilda Prov

350 kr   Fältprov 
300 kr   Eftersöksgrenar
350 kr   Rörligt Viltspårprov

Startavgift Utställning

175 kr   Valp, Veteran, Champion
350 kr   Övriga klasser