BPH - Beteende Personlighet Hund

Svenska Vorstehklubben har beslutat att BPH är den mentalbeskrivning man ska använda för att utvärdera våra hundars mentalitet. Resultatet på testet går direkt in i Hunddata och är därmed offentligt.

Ett testtillfälle tar ca 45 minuter och anordnas av olika rasklubbar runt om i landet på speciella BPH-banor. Inom SVK Södras område finns det bland annt banor i Örkelljunga, Agusa och i Lund.
De BPH-dagar klubben anordnar listas under Träffar och medlemsmöten samt i Kalendariet.

Läs mer

SVK hemsida

Hundars mentalitet - en fråga för alla

Mentalitet och funktion - den goda jakthunden

200-analys

SKK/Mentalitet

Filmen om BPH