Särskilda prov

Särskilda prov kan anordnas från 1 januari - 30 april samt 1 juli - 31 december.
Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.
Särskilda prov i Fält, Eftersöksgrenar och Fullbruk, respektive Rörliga Viltspårprov ordnas av medlemmarna själva (ej av klubben).

Om du ska arrangera ett särskilt prov:
1. Anmäl till klubben senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar, dvs antalet hundar. Provtillfället publiceras här nedan.

2. Se under Anmälan hur deltagarna anmäler sig til provet. Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto.

3. Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.

4. Provet ska redovisas senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Provledaren ansvarar för detta.


Med reservation för ändringar.

Särskilda fältprov

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson       Provledare     Domare    Info 
 
23 september  Meddelas  inom kort Nils Linde Ingmar  Tykesson Juha Åkerblom  Ett Debutantprov för förare som ej startat någon hund på fältprov tidigare. Övriga förare/hundar i mån av plats. Ordnas av SVK Södra som ett särskilt prov. Mera info inom kort.


 

Särskilda prov i eftersöksgrenarna

Datum Plats Kontaktperson Provledare Domare Info 
 

Rörliga Viltspårprov

Rörliga viltspårprov listas här i de fall någon domare anmäler en plats och tillfälle där flera hundar kan starta.
 
Datum Plats Kontaktperson Domare