Särskilda prov

Särskilda prov kan anordnas från 1 januari - 30 april samt 1 juli - 31 december.
Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.
Särskilda prov i Fält, Eftersöksgrenar och Fullbruk, respektive Rörliga Viltspårprov ordnas av medlemmarna själva (ej av klubben).

Om du ska arrangera ett särskilt prov:
1. Anmäl till klubben senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar, dvs antalet hundar. Provtillfället publiceras här nedan.

2. Se under Anmälan hur deltagarna anmäler sig til provet. Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto.

3. Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.

4. Provet ska redovisas senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Provledaren ansvarar för detta.


Med reservation för ändringar.

Särskilda fältprov, förteckning 2018

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
      
Provledare 
 
 Domare
   
Info 
 
2 april Svedala  Richard Persson     070-8795253 Berndt Andersson Angelica Hammarström Provet har ägt rum.
4 april  Tomelilla  Agneta Ericsson 
 070-399 97 20
EKL,UKL:S Nilsson
ÖKL;A Ericsson
Anders  Håkansson Provet inställt pga väder/markförhållande
23 september  Norrvidinge  Nils Linde Ingmar Tykesson  Juha Åkerblom  Ett Debutantprov för förare som ej startat på
fältprov tidigare. Övriga förare/hundar i mån av plats. Ordnas av SVK Södra som ett särskilt prov. Se kalendern för mera info.


 

Särskilda prov i eftersöksgrenarna

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
 
Provledare
 
Domare
 
Info
 
5 juli Mala Anna Berg
0703 551773
Ingmar Axelsson ÖKL,
Anna Berg UKL & EKL
Paul Nilsson Har ägt rum
7 juli Eslöv Jarri Sandström Martin Bruck Patrik Sjöström Har ägt rum
8 juli Mala Anna Berg Martin Bruck  Ingmar Axelsson Har ägt rum
15 juli Mala Anna Berg Martin Bruck Paul Nilsson Har ägt rum
17 juli Storaryd Elisabeth Hagman Ingmar Emgård Anders Håkansson Provet är fullt
23 juli Storaryd Louise Johansson
louise.hunthardgundogs@gmail.com
Agneta Ericsson Ingmar Axelsson ev en plats kvar
26 juli Toppeladugård Agneta Ericsson Nils Linde Juha Åkerblom Provet är fullt
31 juli Storaryd  Nils Linde Elisabeth Hagman Anders Håkansson Provet är fullt 
 

Rörliga Viltspårprov

Rörliga viltspårprov listas här i de fall någon domare anmäler en plats och tillfälle där flera hundar kan starta.
 
Datum Plats Kontaktperson Domare
5 maj Kågeröd Martin Bruck 0761 282539 Flera 
26 maj Kågeröd Martin Bruck 0761 282539 Flera