Särskilda prov

Särskilda prov kan anordnas från 1 januari - 30 april samt 1 juli - 31 december.
Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.
Särskilda prov i Fält, Eftersöksgrenar och Fullbruk, respektive Rörliga Viltspårprov ordnas av medlemmarna själva (ej av klubben).

Om du ska arrangera ett särskilt prov:
1. Anmäl till klubben senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar, dvs antalet hundar. Provtillfället publiceras här nedan.

2. Se under Anmälan hur deltagarna anmäler sig til provet. Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto.

3. Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.

4. Provet ska redovisas senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Provledaren ansvarar för detta.


Med reservation för ändringar.

Särskilda fältprov

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
      
Provledare 
 
 Domare
   
Info 
 
2 april Svedala  Richard Persson     070-8795253 Berndt Andersson Angelica Hammarström Provet har ägt rum.

 
4 april  Tomelilla  Agneta Ericsson 
 070-399 97 20
EKL, UKL:
Stefan Nilsson
ÖKL;
Agneta Ericsson
Anders  Håkansson Provet inställt pga väder/markförhållande

 
23 september  Meddelas inom kort  Nils Linde Ingmar  Tykesson  Juha  Åkerblom  Ett Debutantprov för förare som ej startat på
fältprov tidigare. Övriga förare/hundar i mån av plats. Ordnas av SVK Södra som ett särskilt prov. Se kaleendern för mera info.


 

Särskilda prov i eftersöksgrenarna

Datum Plats Kontaktperson Provledare Domare Info 
 

Rörliga Viltspårprov

Rörliga viltspårprov listas här i de fall någon domare anmäler en plats och tillfälle där flera hundar kan starta.
 
Datum Plats Kontaktperson Domare