Särskilda prov

Med reservation för ändringar.

Särskilda fältprov

Datum Plats Kontaktperson Provledare Domare Info
 • 170225
Tryde
Patrik Sjöström   
Patrik Sjöström Juha Åkerblom Provet har ägt rum
 • 170311
Tomelilla   Stefan Nilsson
Stefan Nilsson ÖKL,
Göran Lang UKL & EKL  
Anders Braide Provet har ägt rum
 • 170312
Tomelilla Stefan Nilsson
Stefan Nilsson ÖKL,
Göran Lang UKL & EKL
 
Anders Håkansson  Provet har ägt rum
 • 170412
Varberg Nils Linde
Nils Linde EKL,
Johan Karén ÖKL
 
Stefan Svensson Provet har ägt rum
 • 170930
Ystad Niklas Öhrn Bengt Nilsson Fredrik Lilliehöök
Provet har ägt rum. 
Prov tills m SDPK. 600 kr/plats.
 
 
 • 171001

Ystad
'
Niklas Öhrn

Sökes!

Juha Åkerblom

Prov tillsammans med SDPK. 
Provet är inställt.
 • 171015
Tomelilla Stefan Nilsson Cicci Landén Patrik Sjöström
Provet har ägt rum.
 
 • 171017

Hejdeholm
 
Louise Johansson Johan Karén Birger Knutsson Provet har ägt rum
 • 171029

Ystad/ Charlottenlund
 
Jarri Sandström Martin Bruck Anna Berg Provet har ägt rum
 • 171112
Tomelilla
Stefan Nilsson
070-840 09 63
 
Agneta Ericsson Anna Berg Provet har ägt rum
 • 171116
Kristianstad Arne Herrlin Lars-Henning Strand
Rickard Andersson
 
Provet är fullt
 • 171118
Tomelilla Juha Åkerblom Cicci Landén Patrik Sjöström Provet är fullt
 • 171123
Hejdeholm Elisabeth Hagman 
073-9811956
Göran Lang Stefan Svensson Provet är fullt


 

Särskilda prov i eftersöksgrenarna

Datum Plats Kontaktperson Provledare Domare Info
 • 170702
Mala Anna Berg Martin Bruck Ingmar Axelsson Provet har ägt rum.
 • 170705
Storaryd Louise Johansson Bengt Nilsson Rickard Andersson Provet har ägt rum
 • 170709
Mala Anna Berg Martin Bruck Paul Nilsson Provet har ägt rum
 • 170712
Eslöv Agneta Ericsson
EKL Göran Lang
ÖKL Johan Karén
 
Juha Åkerblom Provet har ägt rum
 • 170712
Storaryd
Ingmar Tykesson
 
Bengt Nilsson Ingmar Axelsson Provet har ägt rum
 • 170719
Eslöv Agneta Ericsson UKL, EKL Göran Lang
ÖKL Johan Karén
Juha Åkerblom Provet har ägt rum
 • 170729
Mala Jarri Sandström  Martin Bruck Paul Nilsson Provet har ägt rum
 • 170730
Mala
Juha Åkerblom
 
Agneta Ericsson Paul Nilsson Provet har ägt rum
 • 170810
Össjö Pia Christiansson
ÖKL Bengt Nilsson
UKL Ingmar Emgård

ÖKL Anders Håkansson UKL Juha Åkerblom
Provet har ägt rum
 • 170811
Storaryd Anna Berg Bengt Nilsson Ingmar Axelsson Provet har ägt rum
 • 170814
Revinge Nils Linde Göran Lang Rikard Andersson Provet har ägt rum
 • 170819
Mala Susann Holmquist   Elisabeth Hagman Paul Nilsson Provet har ägt rum
 • 170820
Mala Pia Christiansson Lars-Henning Strand Anders Håkansson Provet har ägt rum
 • 170824
Storaryd Stefan Nilsson Elisabeth Hagman Patrik Sjöström Provet har ägt rum
 • 170918
Hejdeholm Gert Sandström Nils Linde Juha Åkerblom  Provet har ägt rum 
 

Rörliga Viltspårprov

Rörliga viltspårprov listas här i de fall någon domare anmäler en plats och tillfälle där flera hundar kan starta.
 
Datum Plats Kontaktperson Domare
170527 Kågeröd Martin Bruck Provet har ägt rum.

 

Om Särskilda Prov och Rörliga Viltspårprov

Särskilda prov i Fält, Eftersöksgrenar och Fullbruk, respektive Rörliga Viltspårprov är arrangemang som ordnas av medlemmarna själva (ej av klubben).

Särskilda prov kan anordnas från 1 januari - 30 april samt 1 juli - 31 december. Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.

Utöver jaktprovsreglerna finns ett lokalt regelverk. Detta måste följas för att provet ska kunna registreras och betyg erhållas. Se Södras Jaktprovspolicy och nedan.

Klubben står inte för några kostnader i samband med provet. Kostnader för domare, provledare och eventuella markkostnader delas mellan deltagarna. Apportvilt ordnas av deltagarna och/eller provledningen.

Avgifter Särskilda prov.  SVK Södras Bankgiro 5144-8835. 
350 kr   Fältprov 
300 kr   Eftersöksgrenar
350 kr   Rörliga Viltspårprov 

Arrangera ett Särskilt prov

Om du ska arrangera ett särskilt prov:

1. Anmäl till klubben senast 3 dagar före provet. Provtillfället publiceras här ovan. Informationen går då till hemsidan, samordnare och kasssör.

Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar, dvs antalt hundar.

3. Elektronisk jaktprovsblankett 
för varje hund ska vara provledaren tillhanda inför provet. Avtala med denne hur ni hanterar detta.

4. Sista betalningsdag infaller 3 dagar innan provet. Deltagarna ska på inbetalningen ange till vilket prov, datum och för vilken hund. 
SVK Södras bg 5144-8835.

Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto.

6. Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.

7. Provet ska redovisas till klubben efter senast 3 dagar. Provledaren ansvarar för att resultatet går till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar.

Anmälan till Särskilda prov

Om du ska/vill delta på ett särskilt prov:

1. Ta själv kontakt med kontaktpersonen för provet om det finns platser kvar, eller om du kan stå som reserv.

2. Ifylld elektronisk jaktprovsblankett    ska vara provledaren tillhanda inför provet. Hör med denne hur du ska lämna den.

3. Sista betalningsdag infaller 3 dagar innan provet. Ange på inbetalningen till vilket prov, datum och för vilken hund.
SVK Södras bg 5144-8835. 

4. Tag alltid med kvitto på betalning för att kunna visa provledaren att du betalt.

Kostnader för domare, provledare och eventuella markkostnader delas mellan deltagarna.

5. Vid prov i eftersöksgrenar - kontrollera med kontaktperson om apportvilt finns.
 

Rörliga Viltspårprov

Om du ska gå ett rörligt viltspårprov:

1. Tag kontakt en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven.
En förteckning över Viltspårdomare finns här.

2. Betalning, ca 350 kr sker på plats. 

3. Domaren har blankett/protokoll.  Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.

Rörliga Viltspårprov listas vanligtvis inte ovan.