Särskilda prov

Att anordna och anmäla ett särskilt prov


Särskilda prov i eftersöksgrenar kan anordnas från 1/1 - 30/4 samt 1/7 - 31/12.
Särskilda prov i fältarbete kan anordnas 1/1 - 15/4 samt 16/9 - 31/12.
Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.


Särskilda prov i Fält, Eftersöksgrenar och Fullbruk, respektive Rörliga Viltspårprov ordnas av medlemmarna själva (ej av klubben).

Om du ska arrangera ett särskilt prov:
1. Anmäl till klubben info@svksodra.se senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar, dvs antalet hundar. Provtillfället publiceras här nedan.

2. Se under Anmälan hur deltagarna anmäler sig til provet. Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto.

3. Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.

4. Provet ska redovisas senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Provledaren ansvarar för detta.


Med reservation för ändringar.

Lista över anmälda Särskilda fältprov 2018

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
      
Provledare 
 
 Domare
   
Info 
 
2 april Svedala Richard Persson Berndt Andersson Angelica Hammarström Har ägt rum.
4 april  Tomelilla  Agneta Ericsson  EKL,UKL:S Nilsson
ÖKL;A Ericsson
Anders  Håkansson Inställt pga väder/markförhållande
19 sept Tomelilla/Genarp Agneta Ericsson  Nils Linde Peter Book Har ägt rum
23 sept  Norrvidinge Nils Linde Agneta Ericsson  Juha Åkerblom  Har ägt rum
24 sept Tomelilla Agneta Ericsson  Cicci Landén Patrik Sjöström Har ägt rum
13 okt Toppeladugård Robin Morgan Göran Lang Anders Håkansson Har ägt rum
13 okt Charlottenlund Jarri Sandström UKL, ÖKL Agneta Ericsson EKL Lena Karén Patrik Sjöström Har ägt rum
13 okt Tomelilla Stefan Nilsson
070 840 09 63
UKL,ÖKL S Nilsson
EKL K-O Lund
Peter Book Provet inställt.
14 okt  Charlottenlund Robin Morgan Göran Lang Juha Åkerblom Har ägt rum
6 nov Toppeladugård Agneta Ericsson 
070 399 97 20
Lisbeth Wallter Tjäder Anders Håkansson Har ägt rum
25 nov Tomelilla Glenn johansson
076 880 17 11
Linda Eklund Juha Åkerblom Har ägt rum
10 dec Tomelilla Anna Berg
070 355 17 73
 Stefan Nilsson Anna Berg Har ägt rum


 

Lista över Särskilda prov i eftersöksgrenarna 2018

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
 
Provledare
 
Domare
 
Info
 
5 juli Mala Anna Berg
 
Ingmar Axelsson ÖKL,
Anna Berg UKL & EKL
Paul Nilsson Har ägt rum
7 juli Eslöv Jarri Sandström Martin Bruck Patrik Sjöström Har ägt rum
8 juli Mala Anna Berg Martin Bruck  Ingmar Axelsson Har ägt rum
15 juli Mala Anna Berg Martin Bruck Paul Nilsson Har ägt rum
17 juli Storaryd Elisabeth Hagman Ingmar Emgård Anders Håkansson Har ägt rum
23 juli Storaryd Louise Johansson Agneta Ericsson UKL, ÖKL, Lena Karén EKL Ingmar Axelsson Har ägt rum
26 juli  Toppeladugård Agneta Ericsson Nils Linde ÖKL, EKL
Agneta Ericsson UKL
Juha Åkerblom Har ägt rum
31 juli  Storaryd  Nils Linde Elisabeth Hagman Anders Håkansson Har ägt rum
2 aug Storaryd Stefan Nilsson Agneta Eriksson Anders Håkansson Har ägt rum
7 aug Hejdeholm Elisabeth Hagman Göran Lang Juha Åkerblom Har ägt rum
8 aug Toppelaugård  Anordnas av SVK Södra
men som särskilt prov. 
Anmälan & avgift enl ordinarie prov.
 Agneta Ericsson  Rikard   Andersson Har ägt rum
12 aug  Östra Ljungby Pia Christiansson Carina Follstam Paul Nilsson Har ägt rum
26 aug  Höör/Hörby Tommy Wingren Elisabeth Hagman Anders Braide  Har ägt rum
29aug   Mala Tommy Wingren  Agneta Ericsson Paul Nilsson Har ägt rum
20sept  Hermansro/Eslöv  Agneta Ericsson  Lena Karén UKL, EKL
Agneta Ericsson ÖKL
Juha Åkerblom Har ägt rum
25sept  Storaryd Bengt Nilsson Ingmar Tykesson Paul Nilsson Har ägt rum
5 okt Storaryd Anders Tegner Ingmar Tykesson Anders Håkansson Har ägt rum 
 

Rörliga Viltspårprov

Rörliga viltspårprov listas här i de fall någon domare anmäler en plats och tillfälle där flera hundar kan starta.
 
Datum Plats Kontaktperson Domare
5 maj Kågeröd Martin Bruck  Flera 
26 maj Kågeröd Martin Bruck  Flera