Särskilda prov

Att anordna och anmäla ett särskilt prov

Särskilda prov kan anordnas från 1 januari - 30 april samt 1 juli - 31 december.
Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.
Särskilda prov i Fält, Eftersöksgrenar och Fullbruk, respektive Rörliga Viltspårprov ordnas av medlemmarna själva (ej av klubben).

Om du ska arrangera ett särskilt prov:
1. Anmäl till klubben info@svksodra.se senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar, dvs antalet hundar. Provtillfället publiceras här nedan.

2. Se under Anmälan hur deltagarna anmäler sig til provet. Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto.

3. Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.

4. Provet ska redovisas senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Provledaren ansvarar för detta.


Med reservation för ändringar.

Lista över anmälda Särskilda fältprov 2018

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
      
Provledare 
 
 Domare
   
Info 
 
2 april Svedala  Richard Persson     070-8795253 Berndt Andersson Angelica Hammarström Provet har ägt rum.
4 april  Tomelilla  Agneta Ericsson  EKL,UKL:S Nilsson
ÖKL;A Ericsson
Anders  Håkansson Provet inställt pga väder/markförhållande
19 sept Tomelilla/Genarp Agneta Ericsson 070-399 97 20 Nils Linde Peter Book Provet är fullt
23 sept  Norrvidinge Nils Linde Agneta Ericsson  Juha Åkerblom  Ett Debutantprov för förare som ej startat på
fältprov tidigare. Övriga förare i mån av plats. Ordnas av SVK Södra som ett särskilt prov. Se kalendern för mera info. OBS! Betalning/anmälan som ett ordinarie prov.
24 sept Tomelilla Agneta Ericsson 
070-399 97 20
Cicci Landén Patrik Sjöström Ev någon plats kvar
13 okt Toppeladugård Robin Morgan Göran Lang Anders Håkansson 8 hundar, provet är fullt
13 okt Charlottenlund Jarri Sandström Agneta Ericsson Patrik Sjöström Porvet är fullt.
14 okt  Charlottenlund Robin Morgan Göran Lang Juha Åkerblom 8 hundar, provet är fullt


 

Lista över Särskilda prov i eftersöksgrenarna 2018

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
 
Provledare
 
Domare
 
Info
 
5 juli Mala Anna Berg
0703 551773
Ingmar Axelsson ÖKL,
Anna Berg UKL & EKL
Paul Nilsson Har ägt rum
7 juli Eslöv Jarri Sandström Martin Bruck Patrik Sjöström Har ägt rum
8 juli Mala Anna Berg Martin Bruck  Ingmar Axelsson Har ägt rum
15 juli Mala Anna Berg Martin Bruck Paul Nilsson Har ägt rum
17 juli Storaryd Elisabeth Hagman Ingmar Emgård Anders Håkansson Har ägt rum
23 juli Storaryd Louise Johansson
louise.hunthardgundogs@gmail.com
Agneta Ericsson UKL, ÖKL
Lena Karén EKL
Ingmar Axelsson Har ägt rum
26 juli Toppeladugård Agneta Ericsson Nils Linde ÖKL, EKL
Agneta Ericsson UKL
Juha Åkerblom Har ägt rum
31 juli Storaryd  Nils Linde Elisabeth Hagman Anders Håkansson Har ägt rum
2 aug Storaryd Stefan Nilsson Agneta Eriksson Anders Håkansson Har ägt rum
7 aug Hejdeholm Elisabeth Hagman Göran Lang Juha Åkerblom Har ägt rum
8 aug
Toppelaugård café & krog kl 17
Anordnas av SVK Södra men som särskilt prov. 
Anmälan & avgift enl ordinarie prov.
 Agneta Ericsson  Rikard   Andersson Har ägt rum
12 aug  Östra Ljungby Pia Christiansson Carina Follstam Paul Nilsson Har ägt rum
26 aug  Höör/Hörby Tommy Wingren 070 916 6618 Elisabeth Hagman Anders Braide  Har ägt rum
29 aug  Mala Tommy Wingren 070 916 6618 Agneta Ericsson Paul Nilsson Har ägt rum
20 sept  Hermansro/Eslöv Agneta Ericsson 070 399 97 Lena Karén UKL, EKL
Agneta Ericsson ÖKL
Juha Åkerblom Provet är fullt
25 sept Storaryd Bengt Nilsson Ingmar Tykesson Paul Nilsson Provet är fullt 
 

Rörliga Viltspårprov

Rörliga viltspårprov listas här i de fall någon domare anmäler en plats och tillfälle där flera hundar kan starta.
 
Datum Plats Kontaktperson Domare
5 maj Kågeröd Martin Bruck 0761 282539 Flera 
26 maj Kågeröd Martin Bruck 0761 282539 Flera