Särskilda prov

Att anordna och anmäla ett särskilt prov


Särskilda prov i eftersöksgrenar kan anordnas från 1/1 - 30/4 samt 1/7 - 31/12.
Särskilda prov i fältarbete kan anordnas 1/1 - 15/4 samt 16/9 - 31/12.
Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.


Särskilda prov i Fält, Eftersöksgrenar och Fullbruk, respektive Rörliga Viltspårprov ordnas av medlemmarna själva (ej av klubben).

Om du ska arrangera ett särskilt prov:
1. Anmäl till klubben info@svksodra.se senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar, dvs antalet hundar. Provtillfället publiceras här nedan.

2. Se under Anmälan hur deltagarna anmäler sig til provet. Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto.

3. Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.

4. Provet ska redovisas senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Provledaren ansvarar för detta.


Med reservation för ändringar.

Lista över anmälda Särskilda fältprov 2019

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
      
Provledare 
 
 Domare
   
Info 
 
3 feb Skåne Nils Linde 
073 8001895
Linda Eklund Juha Åkerblom
25 mars Svedala Richard Persson
070 8795253 
Carl-Åke Nilsson  Anna Berg
13 april Trolle Ljungby Tommy Wingren
070 916 66 18
EKL: Nils Linde
UKL: ÖKL Casimir Wrede
Birger Knutsson. För att ställa er i kö som reserv kontakta Tommy Wingren. 


 

Lista över Särskilda prov i eftersöksgrenarna 2019

Datum
 
Plats
 
Kontaktperson
 
Provledare
 
Domare
 
Info
  
 

Rörliga Viltspårprov 2019

Rörliga viltspårprov listas här i de fall någon domare anmäler en plats och tillfälle där flera hundar kan starta.
 
Datum Plats Kontaktperson Domare