Årsmöte 2017

SVK Södras medlemmar kallas härmed till Årsmöte onsdagen den 15 mars kl 19.00 på Hurva Gästis.

18.30 är Hurva Gästis Sillabord framdukat. 100 kr betalas på plats.

19.00 Årsmöte 
med efterföljande diplom- och prisutdelning.

Ärenden till årsmötet lämnas (skriftligt) senast den 22 februari.  
Anmäl deltagande och ev mat senast den 7 mars.

Ärenden, anmälan, frågor och ev. rekvirerande av årsmöteshandlingar
info@svksodra.se eller 0708-133174 (sekreterare Tina Bruck).


(dokumenten publiceras efterhand som de blir klara)