Årsmöte 2018


SVK Södras Årsmöte 14 mars kl 19.00 på Hurva Gästis.
Sillabord serveras från kl 18 till en kostnad av 50 kr/person.

Anmälan om deltagande (främst vad gäller maten) senast 8 mars till agneta.ericsson@papperstanten.se

Nedan presenteras årsmöteshandlingar allteftersom.