Bilder & resultat

På denna sida hittar du bilder, resultat och reportage från våra olika aktiviteter.

Bildgalleri

Här hittar du bilder från klubben aktiviteter.

Skicka gärna in dina bilder (gärna redigerade samt info om vem som finns på bilden). Sänd via mail eller dropbox till någon av redaktörerna.

Till Bildgalleri...

Resultat

Här redovisas ordinarie provs resultat så snart vi bara kan.Till Resultat... 

Reportage

Vid vissa aktiviteter skrivs ett längre reportage. Vill du skriva några rader om någon aktivitet du deltagit i, antingen som deltagare eller som publik, blir vi glada. Sänd via mail eller dropbox tillnågon av redaktörerna.

Till Reportage...

Vandringspriser

I klubben finns flertalet vandringspriser respektive priser för något specifikt prov eller utställning under året. Här kan du se och läsa om alla priserna samt vilka som fått dem genom åren.


Till Vandringspriser...