Vandringspriser & Priser

Här presenterar vi klubbens Vandringspriser och övriga priser som våra aktiviteter genererar samt givetvis vilka som fått priserna genom åren. Priserna delas ut vid aktuell aktivitet eller vid årsmötet. Vandringspriser ska lämnas till pokalfogde i samband med Medlemsmöte i november eller allra senast 31 januari.

Vi som haft ett vandringspris under något år och önskar ett diplom som minne av det, kan kontakta Pokalfogde Agneta Ericsson, så ordnas det.
 

Vandringspriser.

Klubbmästerskap

Keramikhöns. Priset är instiftat av Madeleine och Nils Linde 2007.
Klubbmästerskap genomförs årligen enligt styrelsens bestämmande. Vandringspriset består av ett rapphönspar i keramik med tillhörande trälåda. Priset tilldelas den hund som i samband med Klubbmästerskapet uppvisat högst jaktliga effektivitet oaktat ålder. Tagningar på hårvilt skall medräknas som vanliga fågeltagningar. Från och med 2011 koras utöver Klubbmästare även en i "unghundsklass" som under ett år får ha varsin av de två keramikhönsen.

 

År Hund Ägare/Förare
2008 Figo Bertil Olsson
2009 Greta  Kjell Björne
2010 Aha Lt Jäkel Åke Sjöström
2011   Unghund: Lillös Sibelle
Vuxen: Aha Lt Jäkel
Per Åsheim 
Åke Sjöström
2012 Unghund: Diesel
Vuxen: Berlioz
Magnus Möller
Nils Linde
2013 Unghund: Ljungbookens Bamse
Vuxen: Stenbitens Dollar
Christer Malm
Christina Jeppsson
2014 Unghund: Stenbitens B Hedda
Vuxen: Stenbitens Dollar
Bertil Axelsson
Christina Jeppsson
2015 Unghund: Jazzamarkens Messi
Vuxen: Avenbokens Ockie
Bo Andersson
Bengt Nilsson
2016 Unghund: Michrima Flinga
Vuxen hund: Stenbitens Stella
Louise Johansson
Arne Herrlin
2017 Unghund: Paulssons Ask
Vuxen hund:  Michrima Flinga
Martin Olsson
Christo Mostert
2018 Unghund: Trubadurens MS Mac C 
Vuxen hund:  Brevillaqua Gast
Linda Eklund
Tommy Wingren

 

Alla klasser

Jubileumskniv. Den tyska knickern. Instiftat av Martin Bruck 2015.
Den tyska kniven tilldelas den hund som erövrat högsta poäng oavsett klass på SVK Södras årliga Skåneprov (eller det prov som anordnas istället för detta). Vid lika poäng tilldelas priset den hund som har Viltspårmeriter. Därefter den yngsta hunden. Priset ska delas ut vid/ i samband med det årliga Skåneprovet alternativt SVK Södras årsmöte.
Priset skall vandra tio gånger och delas ut första gången 2015 i och sista gången 2024. Priset tillfaller för alltid den förare som har flest inteckningar när 10 år/gånger har gått. Vid lika inteckningar premieras den högsta sammanlagda poängen. Förare och hund skall tillhöra SVK Södra. Gravyrbricka medföljer kniven där det på klubbens bekostnad graveras in hundens namn, förarens namn och poäng.

 

År Hund Förare
2015 Pimen’s Aron Patrik Nilsson
2016 Horsfjärdens SH-Black Jack Ingmar Axelsson
2017 Hedängen Nala Juha Åkerblom
2018 Horsfjärdens Black Jack Ingmar Axelsson 


 

Mats Hedbergs vandringspris. Instiftat av Mats Hedberg 1981.
Kvinnliga förare
Tilldelas bästa kvinnliga förare på jaktprov och viltspår. Endast medlem bosatt inom SVK Södra äger rätt att tävla om detta pris. Proven skall vara anordnade av SVK Södra. Bästa resultat under året från jaktprov och viltspår räknas enligt nedanstående poängtabell. För inteckning fordras att hunden klarat godkänt, ordinarie jaktprov. Viltspår ej obligatoriskt. Resultatet från flera förda hundar med godkänt jaktprov får sammanräknas. POÄNGTABELL: Jaktprov = prispoäng + för Ekl 25 poäng. Viltspår, högsta klassen med HP 100 p, 1:a pris 90 p, 2:a pris 70 p, 3:e 60 poäng. Anlagsklass, godkänt med HP 50 p, godkänt 40 p. Priset är vandrande tills tallrikens framsida är fullgraverad, då den för alltid tillfaller den förare som har flest inteckningar. Vid lika antal inteckningar, avgör högsta sammanlagda poängsumma. Vid lika antal poäng avgör erövrade 1, 2 eller 3:e pris. 
 

År Hund Förare
1981 Asco Ann Svensson
1982 Bizze Pirkko Sjöström
1983-1989 ej utdelat
1990 Römöllans Rex Annely Persson*
1991 ek utdelat
1992 Römöllans Rex Annely Persson**
1993 Skogs Accra Anna Berg*
1994 Römöllans Rex Annely Persson***
1995 Skogs Aria Anna Berg**
1996 Stensäters Cello Åsa Sandström
1997 Skogs Gry Anna Berg***
1998 Skogs D-Strippa Annely Persson****
1999 ej utdelat
2000 Skogs Gry Anna Berg****
2001 Skogs Gry Anna Berg*****
2002 Torpvägens If Lotta Andreasson
2003 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2004 Kaptensbergets Luna Anna Berg******
2005 ej utdelat
2006 Skogs Ivra Anna Berg*******
2007 Vets Ida Hillevi Holmgren
2008 Skådalas Isak Eva Björk*
2009 Skådalas Isak Eva Björk**
2010 Skogs Kvittra Anna Berg********
2011 Skådalas Isak Eva Björk***
2012 Stebas Partridge Point Martina Levin
2013 Michrima Chili & Michrima Douglas Elisabeth Hagman
2014 Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder*
2015 Brevikens Gördis Agneta Ericsson
2016 Michrima Filippa Elisabeth Hagman
2017 Skogs Myra Lisbeth Wallter Tjäder**
2018 Skogs Myra & Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder***

 

Tommy Olssons Minnespris. Instiftat av familjen Kehler 2015.
Korthårig Vorsteh
Utdelas årligen till bästa korthåriga vorsteh oavsett klass som vid SVK Södras årliga Skåneprov erhållit högsta totalpoäng. Hunden skall ha erhållit lägst Excellent vid utställning samt lägst Godkänd Anlagsklass vid viltspårprov. Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden. Förare och ägare skall vara medlem i SVK Södra.

Priset år en tavla i keramik, gjord av Kerstin Olsson, Höganäs.

 

År Hund Ägare/förare
2014-2015 ej utdelat
2016 Michrima Filippa Elisabeth Hagman
2017 Michrima Flinga Christo Mostert
2018 ej utdelat

 

Jubileumspriset SVK 100 år. Instiftat av SVK Södra 2018
Priset uppsatt 2018 efter att SVK Södra erövrat 2: a platsen i Jubileumskampen i samband med SVK:s 100 års jubileum. (Relief skänkt av Pia & Tom Ringholm till SVKs Jubileumskamp)

Priset skall vandra under åren 2018 – 2027 och tilldelas föraren som under åren erövrat högsta poängsumma efter särskild tabell (se nedan) på av lokalavdelningen anordnade ordinarie prov och utställningar. Deltagande i minst två av disciplinerna krävs och endast ett prov per disciplin får räknas. Pristagaren skall tillhöra SVK Södra. Priset tillfaller den förare som erhållit flest inteckningar, vid lika antal inteckningar avgör högsta sammanlagda poäng under perioden, om lika även där går priset till den yngsta hunden.
Jaktprov           
Sammanlagda poängsumman av de fyra olika delgrenarna t.ex. F 8, V 5, S 10, A 7 ger 30 poäng, ingen skillnad beroende på ukl, ökl och ekl
Fullbruksprov
1:a pris 30 poäng, 2:a pris 25 poäng och 3:e pris 20 poäng.
Viltspårprov
Godkänd anlagsklass ger 7 poäng, 1:a pris ökl ger 10 poäng, 2:a pris ökl ger 9 poäng och 3:e pris ökl ger 8 poäng.
Utställning
BIR eller BIM ger 10 poäng, ck ger 9 poäng, excellent ger 8 poäng, very good ger 7 poäng och good ger 6 poäng.


 

År Hund Förare
2018 Trubadurens T-Bone Walker Linda Eklund


 

Elitklass

Silverhunden. Instiftat av SVK Södra 1978.
Ständigt vandrande enligt protokoll 1978-08-12. Priset utdelas till ägare av vinnande hund i Ekl vid SVK Södras ordinarie odelade jaktprov, dock med lägst betyg åtta i alla grenar. Vid lika poäng avgör domarekollegiet. Pristagaren erhåller ett särskilt diplom med foto av Silverhunden.
 

År Hund Ägare
1981 ej utdelat
1982 Julius Caersar Erik Lynne
1983 ej utdelat
1984 Luna Folke Persson
1985 Ranja Bjarne Reenskaug
1986-1987 ej utdelat
1988 Vira Herbert Birkler
1989 ej utdelat
1990 Alkärrets Arrac Knut Bergström
1991 Sniff Birger Knutsson
1992 Fjedurs Triss Bo Hjertén
1993 Fältgårdens Bonus Ulf Johansson
1994 Römöllans Rambo Karl-Ingvar Ekwall
1995 Stensäters Circus Sten Rönnerling
1996 Nitro express Mikael Tham
1997 Pimens Emi Richard Persson
1998 Skogs Effe Peder Andersson
1999 Turba Bengt Nilsson
2000 ej utdelat
2001  Zimremarkens Exx Karl-Ingvar Ekwall
2002 ej utdelat
2003 Pimens Gina Richard Persson (förare)
2004 ej utdelat
2005 Jack Ingmar Axelsson
2006 Jack Ingmar Axelsson
2007 Stenbitens Ess Sten Rönnerling
2008 Gandalf Malin Persson
2009 Zindyrella  Sten Rönnerling
2010 Claesbon´s Quick Road Rikard Andersson
2011 Skådalas Isak Eva Björk
2012 Lillös Sibelle Per Åsheim
2013 Trollängens S Krut Conny Andersson
2014 Avenbokens Nelly Anders Håkansson
2015-2018 ej utdelat

 

Hunt Hard Gundogs vandringspris. Instiftat av Louise Johansson & Christo Mostert 2018
Priset utdelas till förare av bästa SE JCH (Jaktchampionatet måste vara tilldelat senast året innan) priset skickas ej. Hunden ska delta vid minst 1 ordinarie jaktprov anordnade av SVK Södra. Om hunden har deltagit under flera prov ska högsta betyg räknas. Resultatet ska vara sammanlagt poäng från fältprov och eftersöksgrenar. Vid lika poäng ska högsta fältbetyg  avgöra, i andra hand bästa vattenpoäng och i sista hand tilldelas priset till äldsta hund. Uppfyller ingen hund kravet delas priset ut till samma förare som året innan, men max 2 år i rad.

 

År Hund Förare
2018 Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder

 

Öppen klass

Ingrid & Sten Rönnerlings vandringspris ÖKL. Instiftat av Ingrid & Sten Rönnerling 1978
Utdelas till förare av segrande hund på jaktprov  i öppen klass anordnade av Svenska Vorstehklubbens södra avdelning med minst betyg 8 i alla delgrenar samt utställningsmeriter. Uppfyller ingen hund kravet delas inte priset ut. Vid samma poäng vinner högsta utställningsmerit i andra hand vinner yngsta hund. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det. Den förare som erövrar priset tre gånger får behålla det. 
 

År Hund Förare
1978 Penny Erik Fredriksson
1979 Julius Caesar Sten Rönnerling*
1980 ej utdelat
1981 Luna Folke Persson*
1982 Luna Folke Persson**
1983 ej utdelat
1984 Assie Bo Elmlund
1985-1988 ej utdelat 
1989 Geggens Nadja Arne Johansson
1990 Leikvins DCR Peik Lennart Möller
1991-2000 ej utdelat
2001 Torpvägens Grynet Patrik Sjöström
2002 ej utdelat
2003 Spjutgiljans Diskus Stefan Rönnerling
2004 ej utdelat
2005 Tvärnypets Herrix Sten Rönnerling**
2006 Arwen Per Åsheim
2007-2008 ej utdelat
2009 Gyvellunds Sep  Ingmar Axelsson
2010 ej utdelat
2011 Lillös Siri Christian Olsson
2012 Trollängens S Krut Conny Andersson
2013 ej utdelat
2014 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2015 Trollängens Tilde Maria Sandström
2016 Michrima Flinga Christo Mostert
2017 ej utdelat ej utdelat
2018 Sansas Black Beauty Stefan Nilsson

 

Kubens vandringspris tillbringare ÖKL. Instiftat av Kjell Elleström 1994.
Utdelas årligen vid SVK Södras ordinarie jaktprov i Ökl och tilldelas bästa hund förd av sin ägare. Hunden måste ha erövrat minst Very Good i Ökl på officiell utställning. Vid lika poäng tilldelas den hund priset som är mest meriterad på viltspår. I andra hand är utställningsmeriterna avgörande. I tredje hand är yngsta hund avgörande. Den ägare som erövrat priset tre gånger med minst två olika hundar erövrar priset för alltid. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej behålla det för alltid.
 

År Hund Förare/Ägare
1994 Stensäters Circus Sten Rönnerling*
1995 Pax " Sir Lukas" Staffan Eggeling
1996 Stensäters Cello Åsa Sandström
1997 Skogs Marco-Polo Anna Berg
1998 Tinker Tore Rolf
1999 Andtrutens Bizette Tommy Olsson
2000 Korsavads Sniff Lars-Åke Mårtensson
2001 Fotevikens Qvicker Lennart Möller
2002 Pimens Karlsson Tommy Wingren
2003 Spjutgiljans Diskus Stefan Rönnerling
2004 Milly Herbert Birkler
2005 Avenbokens Lira Andes Braide
2006 Arwen Per Åsheim
2007 Vets Ida Hillevi Holmgren
2008 Springbjerglunds Triton  Håkan Palm
2009 Gyvellunds Sep Ingmar Axelsson
2010 Gizsmo Sten Rönnerling**
2011 Lillös Siri Christian Olsson
2012 Trollängens S Krut Conny Andersson
2013 Trollängens R Lisbeth Agneta Ericsson
2014 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2015 Pimen’s Zalt Lars-Henning Strand
2016 Pimen’s Aron Patrik Nilsson
2017 Brevikens Gutta Göran Lang
2018 Paulssons Besk Martin Ohlsson

 

Åke Hulténs Vandringspris Fyra fasaner ÖKL. Instiftat av Åke Hult 1979.
Priset utdelas vid SVK Södras jaktprov till förare av bästa fälthund i Ökl, dock med lägst betyg 8 på fält och godkänt i övriga grenar, samt Excellent på utställning. Vid lika poäng på fält avgör domarkollegiet, ej bruksgrensresultaten. Uppfyller ej bästa fälthund Excellent på utställning i Ukl eller Ökl utdelas ej priset. Den förare som erövrat priset tre gånger får behålla det för alltid. Då priset utdelats tio gånger tillfaller det för alltid den förare som därefter erövrar det andra eller tredje gången.
 

År Hund Förare Antal ggr
1980 Lassie Pentti Johansson   1
1981 Luna Folke Persson*  2
1982 Luna Folke Persson**  3
1983 ej utdelat
1984 Assie Bo Elmlund  4
1985-1988 ej utdelat
1989 Geggens Nadja Arne Johansson  5
1990 Leikvins DCR Peik Lenart Möller  6
1991 ej utdelat
1992 Pax "Sir Lukas" Staffan Eggeling  7
1993 Knallhatten Matti Palm  8
1994-1995 ej utdelat
1996 Pimens Emi Richard Persson  9
1997-2001 ej utdelat
2002 Stevnsboens Estelle Stefan Olsson  10
2003 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2004 ej utdelat
2005 Tvärnypets Herrix Sten Rönnerling
2006 Arwen Per Åsheim
2007-2008 ej utdelat
2009 Gyvellunds Sep Ingmar Axelsson
2010 ej utdelat
2011 Lillös Siri Christian Olsson
2012 Trollängens S Krut Conny Andersson
2013-2014 ej utdelat
2015 Trollängens Tilde Maria Sandström
2016 Michrima Flinga Christo Mostert
2017-2018 ej utdelat

 

Unghundsklass

Bernadotteskålen UKL. Vandringspris instiftat av Ingmar Axelson, 2017.
Tilldelas föraren av bästa unghund vid södras ordinarie prov. Föraren skall tillhöra SVK Södra.
Vid lika poäng avgör i första hand högsta fältpoäng. I andra hand högsta vattenprovs poäng. I tredje hand yngsta hund. Priset delas ut första gången 20180314 för jaktprovs året 2017. Priset ska vandra i 10 år.
Därefter tillfaller priset för alltid den förare som har erhållit flest inteckningar.Vid lika antal inteckningar avgör i första hand högsta  sammanlagda poäng summa. I andra hand högsta sammanlagda fältpoäng. I tredje hand högsta sammanlagda vattenprovs poäng. I sista hand yngsta hund. 


 

År Hund Förare
2017 Östervangens Gonzo Richard Persson
2018 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund


 

Fotevikens apportpris UKL. Vandringspris instiftat av Herbert Birkler, Fotevikens kennel, 1999.
Tilldelas den unghund, som vid SVK Södras ordinarie höstjaktprov utför den bästa apporten med betyget lägst 8 poäng. Apporten skall i första hand utföras på fälld fågel. Om någon hund ej uppnår apportbetyget 8 på fälld fågel skall priset istället tilldelas någon av de hundar, som utför apport av kastad fågel med apportbetyget lägst 8 poäng. Om flera hundar utför samma prestation skall priset tillfalla den yngste hunden. Priset tillfaller för gott den förare, som med ägd hund erövrar priset tre gånger. Årtal, hundens namn och ägarens namn skall på SVK Södras bekostnad ingraveras i priset.
 

År Hund Ägare/Förare
2000 Torpvägens Grynet Patrik Sjöström
2001 Höökabos Nellie Anette Erlandsson
2002 ej utdelat
2003 Cayo Carl G Bengtsson
2004 ej utdelat
2005 Arwen Per Åsheim
2006 ej utdelat
2007 Måns Carl-Magnus Olofsson
2008 Claesbon´s Quick Road Rikard Andersson
2009 Trollängens Carl Otto Göran Lang
2010 Lillös Siri Christian Olsson
2011 Stenbitens Blanca Sten Rönnerling
2012 Pimens X-tra Richard Persson
2013 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2014 Pimens Zalt Lars-Henning Strand
2015 Brevikens Gördis Agneta Ericsson
2016 Paulssons Ask Martin Ohlsson
2017 Pimen´s Cajsa Göran Ask
2018 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund

 

Gustavsborgs vandringspris Bruksgrenar UKL. Instiftat av Madeleine och Johannes Wendt 1990.

Priset utdelas i Ukl vid ordinarie bruksgrensprov i Perstorp. Om prov ej anordnas i Perstorp, äger styrelsen rätt att avgöra om priset skall utdelas på annat bruksgrensprov inom Södra avd. Bästa hund utses bland hundar som föres av sin ägare. Den hund som uppnår högsta sammanlagda poängsumma erövrar en inteckning i VP. Vid lika poäng vinner den hund som av domaren blivit utsedd som bäst i någon bruksgren. Bäst i vatten vinner över bäst i spårarbete. I andra hand avgör högsta viltspårsmerit. I sista hand vinner yngsta hund. Den hundägare som erövrat priset två gånger får behålla det för alltid.

Till VP hörde tidigare [reds anm] ett album för införande av erövrade inteckningar med uppgifter och foto av hunden.

 

År Hund Förare/ägare
1990 Axa Ulf Löfstedt
1991 Revhedens Felix Niclas Snygg
1992 Tarras Henrik Hansson
1993 Stensäters Coi Ola Strömberg
1994 Alkärets Dinnie Anders Heil
1995 Fritz Thomas Micheilow
1996 Skogs Elina Cay Nilsson
1997 Skogs Glittra Alf Gollnert
1998 Nora Henrik Håkansson
1999 Zeus Cecilia Sahlin
2000 Taylor Patrik Valentinsson
2001 Avenbokens Kampus Martin Bruck
2002 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2003 Avenbokens Laika Bengt Nilsson
2004 Stensäters Dante Patrik Sjöström
2005 Arwen Per Åsheim
2006 Stensäters Gadh Tommy Wingren
2007 ej utdelat
2008 Carnbrings Nicki Emma Rönnerling
2009 Carnbrings Busy Henrik Merin
2010 Lillös Siri Christian Olsson
2011 Pimens Wilde Satu Hägg
2012 Stormkullens Double-Dee Cicci Landén
2013 Ljungbokens C Freja  Kristoffer Johansson
2014 Carnbrings Calippo Göran Ask
2015 Pimen’s Aron Patrik Nilsson
2016 Paulssons Ask Martin Olsson
2017 VildaTyras Axa Anna Berlin
2018 Tollsbäckens Träff Johan Berntsson

 
Lennart Karlssons vandringspris UKL. Instiftat av Lennart Karlsson 1987.
Korthårig Vorsteh
Utdelas till förare av bästa korthåriga vorsteh i Ukl med lägst betyg 6 i alla delgrenar, på jaktprov anordnade av SVK Södra. Hunden måste dessutom ha erövrat Excellent i junior- eller Ukl på officiell utställning. Vid lika poäng tilldelas den hund priset som har de bästa meriterna på viltspår. I andra hand de bästa utställningsmeriterna. I sista hand tilldelas yngsta hunden priset. Den förare som tilldelats priset tre gånger får behålla det för alltid. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det.
Albumet som ingått har förkommit [reds anm].

 
År Hund Förare
1987 Ticki Erik Fredriksson
1988 Jeffie Bennit Fogelström
1989 Bondbönans Carmen Arne Johansson
1990-1998 ej utdelat
1999 Rothagens Jackie Ulf Engfalk
2000 ej utdelat
2001 Stevnsboens Estelle Stefan Olsson
2002 Hutbackens Fixa Roger Olsson
2003-2004 ej utdelat
2005 Arwen Per Åsheim
2006-2009 ej utdelat
2010 Lillös Siri Christian Olsson
2011 ej utdelat
2012 Kornknarrens Ellie Anders Tegner
2013 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2014 ej utdelat
2015 Trubadurens Muddy Waters Karl Östlund
2016 Michrima Flinga Christo Mostert
2017-2018 ej utdelat

.

Viltspår

Fotevikens viltspårpris Anlagsklass. Instiftat av Herbert Birkler, Fotevikens kennel, 1999.
Tilldelas den hund av SVK:s raser, som utför det bästa viltspårprovet i Anlagsklass vid SVK Södras ordinarie viltspårprov. Om flera hundar utför samma prestation skall priset tillfalla den yngste hunden. Priset tillfaller för gott den förare, som med ägd hund erövrar priset tre gånger. Årtal, hundens namn och ägarens namn skall på SVK Södras bekostnad ingraveras i priset.
 

År Hund Förare/ägare
2000 Elis i fylan Ingmar Jönsson
2001 Norasunds Polkus Carl-Magnus Olofsson
2002 Vargvilans Rimma Tommy Olsson
2003 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2004 Akia Kjell Björne
2005 Norchens Abbe Kent Holmquist
2006 Zorro Göran Börjesson
2007 ej utdelat
2008 Chabo Elisabeth Hasche 
2009 Tjoes Bella Per Frid
2010 Skogs Juro Geir Törnqvist
2011 Claesbon´s Quick Road Rikard Andersson
2012 Ljungbokens Bamse Christer Malm
2013 Fartvindens Athena Johan Berndtsson
2014 Katholts Ibsen Katarina Bruck
2015 ej utdelat
2016 Trollängens Nitro Conny Andersson
2017 Paulssons Besk Martin Ohlsson
2018 Tollsbäckens Träff Johan Berntsson

 

Brevikens kennel vandringspris ökl viltspår. Instiftat av Agneta Ericsson 2016.
Priset utdelas till bästa hund av SVK:s raser, både ägare och förare skall tillhöra SVK Södra. Både ordinarie och rörliga prov räknas med lägst 1:a pris och som lägst very good på utställning. Vid lika pris under året avgör i första hand bästa jaktprovsmerit under året, i andra hand bästa jaktprovsmerit under tidigare år. I tredje han tidigare meriter på viltspår, i fjärde hand bästa utst merit. Går det inte att skilja dem åt så tillfaller priset den yngsta hunden. Priset tilldelas förare för gott som erövrat priset tre ggr med minst två olika hundar. Donator får tävla om priset men ej erövra det för gott.
 

År Hund Förare
2016 Lille Skovbo’s Ibbi Geir Törnqvist
2017 Horsfjärdens SH-Black Jack Ingmar Axelsson
2018 Michrima Filippa Elisabeth Hagman

 

Priser

Pris vid Frisk´s prov. Fasan i brons. Instiftat av SVK Södra 2015.
Priset tilldelas den hund, där förare och hund tillhör SVK Södra, som erhåller det högsta poängsumman på Frisk´s prov. Om lika poäng föreligger går priset til den yngsta hunden.
 
År Hund Förare
2015 Klosterskovens E Exxon Per-Åke Hellström
2016 Trollängens Rebecca Gert Sandström
2017 Pimens Blondie Magnus Möller
2018 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund

Pris till vinnaren av Jubileumsfullbruksprovet 2017. Skänkt av Gunilla och Conny Andersson.

Tilldelades Ingemar Johannsson med Prästgårdens B-Approx.

Pris till SVKs första SE Fullbrukschampionat vid Jubileumsfullbruksprovet 2017.
Skänkt av Ingmar Axelsson.


Tilldelades Ingemar Johannsson med Prästgårdens B-Approx.

Vandringspriser utdelade för gott

Ingrid & Sten Rönnerlings vandringspris UKL. Instiftat av Ingrid & Sten Rönnerling 1978.
Utdelas till förare av segrande hund i unghundsklass med lägst 8 i alla delgrenar på ordinarie jaktprov anordnade av Svenska Vorstehklubbens södra avdelningen. Hunden måste dessutom vara meriterad på utställning. Uppfyller ingen hund kravet innehålls priset. Vid samma poäng vinner yngsta hund. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det. Den förare som erövrat priset tre gånger får behålla det. 
 

År  Hund Förare
1978-1980 ej utdelat
1981 Ranja Arne Johansson
1982 ej utdelat
1983 Bikkjulfs Olav Uno Westergren
1984 Zetti Harry Nilsson
1985 ej utdelat
1986 Alkärrets Arrac Knut Bergström
1987-1990 ej utdelat
1991 Knoppetorpets Cherri Leif Persson
1992 Rindy Sten Rönnerling*
1993 ej utdelat
1994 Omega  Bo Rosengren
1995-2000 ej utdelat
2001 Stevnsboens Estelle Stefan Olsson
2002-2005 ej utdelat
2006 Skogs Ivra Anna Berg
2007 ej utdelat
2008 Gyvellunds Sep Ingmar Axelsson*
2009 Trollängens Carl Otto Göran Lang
2010 Skogs Keino Rolf Andréasson
2011 Stenbitens Blanca Sten Rönnerling**
2012 Stebas Partridge Point Martina Levin
2013 Fjeldesös ld 2 Thao Ingmar Axelsson*
2014 Pimens Zalt Lars-Henning Strand
2015 Klosterskovens E Exxon Per-Åke Hellström
2016 Horsfjärdens SH-Black Jack Ingmar Axelsson*** - utdelat för gott

Kubens tennflaska vandringspris UKL. Instiftat av Kjell Elleström 1994.
Om vandringspriset tävlas årligen vid SVK Södras ordinarie jaktprov i Ukl, och tilldelas bästa hund förd av sin ägare. Vid lika poäng tilldelas yngsta hunden priset. Den förare som erövrat priset tre gånger med minst 2 olika hundar erhåller priset för alltid. Donatorn äger rätt att tävla om priset, dock ej behålla det för gott.

Priset tilldelades för gott till Ingemar Axelsson vid 2017 års årsmöte.[reds anm].

 

År  Hund Förare
1993 Omega Bo Rosengren
1994 Pimens Effi Gert Svensson
1995 Skogs E-Vilma Anders Bertilsson
1996 Torpvägens E-Rover Niklas Bodin
1997 Flommarnas Yaeger Bertil Olsson
1998 Pimens Gina Richard Persson
1999 Torpvägens Grynet Patrik Sjöström
2000 Stevnsboen Estelle Stefan Olsson
2001 Fredriksens Nisse Kaj Nilsson
2002 Cleo Sten Rönnerling*
2003 Pimens Karlsson Tommy Wingren
2004 ej utdelat
2005 Arwen Per Åsheim
2006 Caesar Ingmar Axelsson*
2007 Landinarnas Iris Mats Jernetz
2008 Gyvellunds Sep Ingmar Axelsson**
2009 Trollängens Carl Otto Göran Lang
2010 Skogs Keino Rolf Andréasson
2011 Stenbitens Blanca Sten Rönerling**
2012 Pimens X-tra Richard Persson
2013 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2014 Pimens Zalt Lars-Henning Strand
2015 Klosterskovens E Exxon Per-Åke Hellström
2016 Horsfjärdens SH-Black Jack Ingmar Axelsson*** för gott

Fotevikens vandringspris Ökl. Instiftat av Herbert Birkler, Fotevikens kennel 1987.
Priset utdelas till förare, inom SVK, av bästa viltspårhund som tillhör SVK. Sammanlagt på SVK Södras viltspårprov, vår och höstprov med lägst 1:a pris och som tidigare har minst very good på officiell utställning. Vid lika pris under året avgör i första hand bästa jaktprovsmerit under året. I andra hand bästa jaktprovsmerit under tidigare år. I tredje hand tidigare meriter på viltspår. I fjärde hand bästa utställningsmerit. Priset blir ständig egendom till den förare som erövrat priset tre gånger med minst två olika hundar. Donatorn har rätt att tävla om priset.

Priset tilldelades för gott till Agneta Ericsson vid 2016 års årsmöte.[reds anm].

 

År Hund Förare
1987 ej utdelat
1988 Alkärrets Arrac Knut Bergström
1989 ej utdelat
1990 Accuparias Teodor Johan Berndtsson
1991 ej utdelat
1992 Revhedens Ecco Sigurd Nässel*
1993 Revhedens Ecco Sigurd Nässel**
1994-2002 ej utdelat
2003 Avenbokens Kampus Martin Bruck*
2004 Avenbokens Kampus Martin Bruck**
2005 Akia Kjell Björne
2006 Allas vår fiffiga Fia Björn Birch Jensen
2007 ej utdelat
2008 Aja Ann Nilsson
2009 Athos Paul Nilsson
2010 Ganjos Aya Kjell Olsson
2011 Stenbitens Blanca Sten Rönnerling
2012 Trollängens S Krut Conny Andersson
2013 Trollängens R Lisbeth Agneta Ericsson*
2014 Trollängens R Lisbeth Agneta Ericsson**
2015 Brevikens Gördis Agneta Ericsson*** För gott

Jubileumskniven. Instiftat av Skogs E-Vilma/Anders Bertilsson 30 september 2004.
Jubileumskniven tilldelas den hund som erövrat högsta poäng oavsett klass på SVK Södras årliga Skåneprov. Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden. Priset ska delas ut i samband med det årliga Skåneprovet alternativt SVK Södras årsmöte.
Priset skall vandra i elva år och delas ut första gången i samband med SVK Södras 50-års jubileum på Ven och sista gången på SVK Södras 60-års jubileum. Priset tillfaller för alltid den förare som har flest inteckningar. Vid lika inteckningar räknas den sammanlagda poängen. Förare och hund skall tillhöra SVK-Södra.

Jubileumskniven tilldelades för gott till Ingmar Axelsson vid 2015 års Skåneprov [reds anm].

 

År Hund Förare
2004 Aramis, Ukl, 160 p Stefan Olsson
2005 Jack, Ekl, 180P Ingmar Axelsson*
2006 Strävsam Caesar, ukl, 180p Ingmar Axelsson**
2007 Chabo, Ökl, 170p Anders Borgström
2008 Gyvellunds Sep, Ukl, 180p Ingmar Axelsson***
2009 Munsterhusets Nikko Fredrik Lidström
2010 Clasbon´s Quick Road Rikard Andersson
2011 ej utdelat
2012 Stebas Partridge Point Martina Levin
2013 Fjeldesös l d 2 Thao, Ukl, 190p Ingmar Axelsson**** för gott
2014 Pimens Zalt Lars-Henning Strand