OBS!! Denna sida uppdateras inte längre. Infon här kan därför vara förlegad och inte gälla längre.
Vg besök
vorsteh.se
Under Lokalavdelningar hittar du Södras nya hemsida.

loading...

Nyheter

2017 > 01

Styrelsen samträdde den 7 december, där följande gicks igenom och beslutades: 
- Paul Nilsson har tilldelats ett funktionärsstipendium av SKK, vilket ska användas för en studieresa till ett jaktprov i Finland eller Tyskland. 
- Anmälningsförfarandet för prov har återigen förtydligats: För löptikar återbetalas startavgiften. För skadad hund återbetalas startavgiften mot veterinärintyg, inom en vecka.
En bortlottad hund får startavgiften återbetald. Vid överinbetalning återbetalas överskridande belopp. Om en hund avanmäls efter anmälningstidens utgång återbetalas ej startavgiften även om reserv kan sättas in. Vid avanmälan innan anmälningstiden löpt ut återbetalas startavgiften oavsett skäl.
-  Frisks medel 2016 (utöver Frisks prov) kommer att användas till inköp av bronsfasaner från konstnären Lena Cedergren från Ven. 2017 års medel kommer att gå till inköp av Jubileumsboken.
- Markhyran fr o m 2017 för fältprov sätts till 5000 kr per dag och grupp om 12 ekipage.
Startavgiften ändras ej.
- En motion kring provledarutbildningen kommer att lämnas till SVK Fullmäktige 2017.

Årets aktiviteter börjar sakta ta form. Preliminära datum presenteras här på hemsidan efterhand som de blir klara. Beslut om årets verksamhetsplan tas på årsmötet den 15 mars. 

Personuppgifter, foton mm
 

I SVK/SVK Södra behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/679 GDPR.
Personuppgifter används för klubbens verksamhet och utskick av information. Vill du inte få utskick mm kan du avsäga dig det genom att kontakta SVK/SVK Södra på mail info@svksodra.se

I samband med klubbens aktivteter tas foton som tillsammans med resultatslitor (innehållande förare/ägare, hund och resultat) läggs ut på hemsida och facebooksida efter aktivitetens slut. Önskar du inte vara med på dessa sidor, kontakta ansvarig för respektive aktivitet.

För utförlig information om GDPR se www.vorsteh.se respektive Datainspektionens webbplats.

Jag vill engagera mig eller få kontakt!

Våra sponsorer


 


Svenska Vorstehklubbens huvudsponsorer inom Hundfoder respektive djurförsäkring.


Se fler sponsorer från andra aktiviteter.

Följ oss gärna på sociala medier #svksödra

21

Perfekt väder för viltspårprov!