Annonstorg

Här annonserar medlemmarna. Det kan handla om kurser och träningsträffar, vilt och apportvilt som man vill sälja eller skänka. Det går också bra att söka samåkning till någon aktivitet eller att söka deltagare till ett särskilt prov.

Valpar och parningar presenteras inte här, där hänvisar vi till vorsteh.se och planerade parningar samt köpa/sälja hund.

Välkomna med ert inlägg i kontaktformuläret eller mail till info@svksodra.se. Annonsen tas vanligtvis bort efter en månad om inget annat anges.

Ämne Text och Kontaktuppgifter
Hundkurser
i lydnad & apportering
Kurser på Skånes Hundcenter.
Vi vänder oss i första han till dig med jakthund som vill bättra på allmänlydnaden och framförallt kontakten.
 
Lydnadskurs med start ons 17/4 och vidare 24/4, 1/5, 8/5 med avslutning 15/5. Vi inriktar oss på allmänlydnad,  stadga och kontakt. Vi börjar kl 18,00 och håller på till ca 21,00 med avbrott för fika.
 
Apporteringskurs med start ons den 22/5 och vidare 29/5, 5/6, 12/6 med avslutning 19/6. Vi inriktar oss på stadga, apportering och kontakt. Vi börjar kl 18,00 och håller på till ca 21,00 med avbrott för fika.
 
Avgift per kurs 1 750 kr.
Välkommen med din anmälan antingen via mail eller telefon till 
Göran 070-530 26 11 goran@skaneshundcenter.se
Agneta 070-399 97 20 agneta@skaneshundcenter.se