SVK Södra - en del av Svenska Vorstehklubben

Svenska Vorstehklubben

Svenska Vorstehklubben (SVK) bildades år 1917 och är en av landets äldsta specialklubbar. Klubbens ändamål är att främja aveln av mentalt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar, samt verka för utveckling av dressyr och allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av de raser som administreras av klubben.

Klubben är uppdelad i 10 lokalavdelningar, varav Södra är en. Gemenskapen inom våra avdelningar är inte minst viktig. Här träffar du människor med samma intressen, man utbyter erfarenheter, tipsar varandra och hjälps åt. Glöm inte att alla har vi varit nybörjare! Det bästa av allt, vi har roligt när vi strävar efter vårt gemensamma mål. Har du familj är naturligtvis även den välkommen att delta i våra arrangemang.

I medlemstidningen, Svensk Vorsteh, finns uppgifter om moderklubbens och de olika lokalavdelningarnas funktionärer och lokalavdelningarnas aktiviteter. Här hittar du även informativa artiklar om våra raser, avel, träningstips och reportage från klubbens aktiviteter. Se även SVKs hemsida

Avelsarbetet är viktigt och i klubben finns avelsråd för de olika raserna. Avelsråden arbetar för att hundar som används i avel är såväl mentalt som fysiskt friska, uppfyller rasens exteriörstandard samt har goda jaktanlag.

SVK Södra - Lokalavdelningen i Södra Sverige

SVK Södra arbetar för de medlemmar inom SVK som är bosatta inom Skåne och Blekinge län. Varje år arrangerar vi jaktprov, utställningar, träningsträffar mm där du kan träffa likasinnade, få hjälp med träning eller bara umgås. 

Se här för att bli medlem.
 

Kontakta oss i SVK Södra