Styrelsen

Styrelsen
Ordförande Göran Lang 070-530 26 11 Höör
Vice Ordförande Nils Linde 073-800 18 95 S Sandby
Ledamot  Göran Ask 070-816 10 75 Rydebäck
Ledamot Lena Karén 070-932 42 77  Svängsta
Ledamot Johan Karén 070-969 48 39 Svängsta
Ledamot Carl-Åke Nilsson 070-884 74 45 Våmb
Ledamot  Martin Ohlsson 073-390 04 47 Degeberga

 

Adjungerad Kassör Agneta Ericsson 070-399 97 20 Gudmuntorp Lillarp 108 243 96 Höör
Revisor Louise Johansson
Revisor Per Åsheim 044-21 21 44
Revisor suppleant Bengt Nilsson 070-229 50 88
Revisor suppleant Lars-Henning Strand 070-340 61 10 

 

Valberedning
Lotta Fogde Andreasson (sammankallande) 072-589 25 96
Ingmar Axelsson 046-77 63 37
Katarina Bruck 070-813 31 74


 

Kontakta oss