Styrelsen

Styrelsen
Ordförande Göran Lang 070-530 26 11 Höör
Vice Ordförande Nils Linde 073-800 18 95 S Sandby
Sekreterare Katarina Bruck  070-813 31 74 Häljarp
Ledamot  Göran Ask 070-816 10 75 Rydebäck
Ledamot Lena Karén 070-932 42 77  Svängsta
Ledamot Johan Karén 070-969 48 39 Svängsta
Ledamot  Martin Ohlsson 073-390 04 47 Degeberga

 

Adjungerad Kassör Agneta Ericsson 070-399 97 20 Gudmuntorp Lillarp 108 243 96 Höör
Revisor Per Åsheim 044-21 21 44
Revisor suppleant Bengt Nilsson 070-229 50 88
Revisor suppleant Lars-Henning Strand 070-340 61 10 

 

Valberedning
Bertil Axelsson (sammankallande) 076-218 13 98
Maria Sandström 073-682 95 10
Lotta Fogde Andreasson 072-589 25 96


 

Kontakta oss