Styrelsen

Styrelsen
Ordförande Göran Lang 070-530 26 11 Gudmuntorp Lillarp 108 243 96 Höör
Vice Ordförande Jonas Paulsson 073-988 46 75 Gamla Byvägen 58 286 72 Yngsjö
Sekreterare Katarina Bruck  070-813 31 74 Hasselvägen 11 261 72 Häljarp
Ledamot  Nils Linde 073-800 18 95 Revinge Sommarbo 142 247 92 S Sandby
Ledamot Lena Karén 070-932 42 77  Brovägen 3 376 37 Svängsta
Ledamot Johan Karén 070-969 48 39 Brovägen 3 376 37 Svängsta
Ledamot  Paul Nilsson 070-270 94 83 Pålstorp 3242 280 20 Bjärnum

 

Adjungerad Kassör Agneta Ericsson 070-399 97 20 Gudmuntorp Lillarp 108 243 96 Höör
Revisor Krister Henriksson 070-626 90 44 Jonstorp 2431 283 91 Osby
Revisor Per Åsheim 044-21 21 44 Lillövägen 61 291 61 Kristianstad
Revisor suppleant Bengt Nilsson 070-229 50 88 Röstånga Vång 507 268 68 Röstånga
Revisor suppleant Lars-Henning Strand 070-340 61 10 Nöbbelöv 1368 280 60 Broby 

 

Valberedning
Gert Sandström (sammankallande) 070-551 50 69
Cicci Landén 070-259 48 44
Bertil Axelsson 076-218 13 98


 

Kontakta oss